ภาพรวม

Move Move Coin เป็นโครงการที่ถูกสร้างขึ้นโดยมูลนิธิ MMC ในสิงคโปร์ เป็นแนวคิดที่ใช้เทคโนโลยี Web3 เพื่อกระตุ้นและสร้างสรรค์แรงจูงใจให้กับการออกกำลังกายของประชาชนทั้งหมด

นี่คือระบบที่ใช้โทเคนเป็นรางวัลและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ผู้เล่นสามารถมีส่วนร่วมในการขุดโทเคนโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดการออกกำลังกายเช่นมือถือ นาฬิกาตรวจวัดการเคลื่อนไหว เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขุดโทเคน นอกจากนี้ยังสามารถซื้ออุปกรณ์การออกกำลังกายเสมือนจริงในตลาด NFT เพื่อเพิ่มความสนุกในการออกกำลังกายและเพิ่มกำลังในการขุดโทเคน ในอนาคตยังสามารถซื้อโทเคนในตลาดรองรับ (เช่น แลกเปลี่ยนที่กำหนด) เพื่อเพิ่มกำลังในการขุดโทเคนของตนเอง

ข้อควรระวัง:

Move Move Coin ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงทดสอบสาธารณะ ดังนั้นเนื้อหาในเอกสารสีขาวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โปรดติดตามประวัติการเปลี่ยนแปลง

คำจำกัดความ:

ชื่อย่อโทเคน: MMC ชื่อย่อพลังงาน: GAS หน่วยกำลังของการออกกำลังกาย (แคลอรี): C (ใช้สำหรับแคลอรีใหญ่) และ cal (ใช้สำหรับแคลอรีเล็ก) แปลงค่า 1 C = 1000 cal

Last updated