สถานการณ์ตลาดและปัญหา

สถานการณ์ปัจจุบัน:

  1. การสร้างความรับรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพ: พร้อมกับการเสริมสร้างการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพ, มีผู้คนจำนวนมากเริ่มให้ความสนใจในการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพและเสริมสร้างร่างกาย.

  2. แนวโน้มดิจิทัล: ตามการพัฒนาของเทคโนโลยี, ตลาดออกกำลังกายก็เริ่มที่จะเป็นดิจิทัลขึ้นเรื่อย ๆ. ผู้คนใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น นาฬิกาอัจฉริยะ, แอปพลิเคชันออกกำลังกาย เป็นต้น เพื่อบันทึกและติดตามข้อมูลการออกกำลังกายของตนเอง, เพื่อทราบสถานการณ์การออกกำลังกายและสุขภาพของตนเองเป็นระยะเวลาเสมอ.

  3. การแบ่งปันและการสร้างสังคม: ความนิยมของสื่อสังคมทำให้คนจะเต็มใจที่จะแบ่งปันผลงานของการออกกำลังกายและประสบการณ์ในการเล่นกีฬาของตน, สร้างชุมชนกีฬาที่เชิงบวก.

  4. วิธีการออกกำลังกายแบบใหม่: นอกจากกีฬาแบบดั้งเดิมแล้ว, วิธีการออกกำลังกายแบบใหม่เช่นวิ่ง, โยคะ, แอโรบิคอกกำลัง กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นจากคนจำนวนมาก.

ปัญหา:

  1. ขาดความต่อเนื่อง: บางคนมีความมุ่งมั่นในการออกกำลังกายเมื่อเริ่มต้น, แต่เนื่องจากหลายสาเหตุ, ขาดความต่อเนื่องตลอดเวลา ทำให้ประโยชน์สุขภาพไม่สามารถถูกสร้างขึ้นให้เกิด.

  2. ความต้องการส่วนบุคคล: บุคคลที่แตกต่างกันอาจมีเป้าหมายและความต้องการในการออกกำลังกายที่แตกต่างกัน, ทำให้กิจกรรมกีฬาดั้งเดิมไม่สามารถตอบสนองความต้องการทุกคนได้.

  3. ขาดระบบสรรค์สร้างแรงจูงใจ: บางคนอาจรู้สึกเบื่อเมื่อออกกำลังกาย, ขาดแรงจูงใจและแรงผลักดันในการออกกำลังกายเป็นเวลาต่อเนื่อง, ทำให้มีผลต่อความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรม.

  4. ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล: การออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลสุขภาพส่วนตัว, ทำให้ปัญหาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลเป็นปัญหาที่ต้องหาทางรับมือ.

  5. ขาดคำแนะนำมืออาชีพ: บางคนในขณะที่ออกกำลังกายอาจขาดคำแนะนำและวิธีการที่ถูกต้อง, ส่งผลให้ผลลัพธ์ของการออกกำลังกายไม่ได้ตามที่คาดหวัง หรืออาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายที่ไม่ถูกวิธี.

  6. ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการออกกำลังกาย: ในบางพื้นที่, การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการออกกำลังกายนั้นไม่เพียงพอ, ทำให้ผู้คนอาจจะต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกา

Last updated