กลไกการกระจาย

มอบโทเค็นให้กับผู้ใช้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

1% Pre-Forging เพื่อสรรหาสมาชิกมูลนิธิโครงการเพื่อจัดตั้ง 21 Super Nodes เพื่อให้การดำเนินงานและการพัฒนาโครงการราบรื่น โทเค็นส่วนนี้จะถูกล็อคเป็นเวลา 10 เดือนและปล่อยออกทุกเดือนโทเค็นหลังจากปล่อยแล้วสามารถซื้อขายได้อย่างอิสระ รายละเอียด โหนดพิเศษ

99% เป็นส่วนที่ต้องขุดเหรียญ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ส่วนการขุดเหรียญ

Last updated